Home
Contact
Achtergrond
Communiceren met dieren
Blog
Reacties
Aanvraag Consult
Nieuws
Cursus communiceren met dieren
Media
Webshop
Privacy Policy

GRATIS E-book:

5 tips om zelf met je dier te praten


Voorbehoud / uitsluiting aansprakelijkheid

Ik ben geen holistisch dierenarts, geen homeopaat, geen psycholoog, geen veterinair natuurgeneeskundige.

Ik heb niet de intentie mij als zodanig voor te doen of om een opleiding in deze richting te gaan volgen. Mijn kwaliteiten liggen in het communiceren met dieren. Ik kan hooguit met de informatie die afkomstig is van de dieren, een kleine bijdrage leveren aan het stellen van de diagnose. 
Zelfstandig een diagnose stellen kan ik niet en wil ik niet kunnen. Blijf voor medische vragen daarom altijd in contact staan met een geneeskundige professional.

Neem bepaalde medisch getinte opmerkingen die de dieren tijdens de gesprekken maken, daarom als een hint aan, neem ze als een mogelijke optie mee tijdens uw dierenartsbezoek. Natuurlijk mag uw dierenarts contact met mij opnemen naar aanleiding van een gesprek dat ik met uw dier heb gevoerd of ga voeren. Besef wel dat de reguliere dierenarts vaak nog niet openstaat of begrip heeft voor het interactief communiceren met dieren. Holistisch werkende dierenartsen staan veelal wel open voor het werk van een dierentolk.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de kennis en adviezen uit de gesprekken die ik met dieren voer.